Ołtarz Mocy

Ołtarz Mocy

Obrazek
Występowanie

Ołtarz Mocy.png

Flag yellow.png

Joan:
Waryong:
Songpa:

Niemalże
na każdej
Ziemi Gildii.

Flag blue.png

Pyungmoo:
Imha:
Daeyami:

Niemalże
na każdej
Ziemi Gildii.

Flag red.png

Yongan:
Jungrang:
Miryang:

Niemalże
na każdej
Ziemi Gildii.

Funkcja
    • Budynek Gildyjny.
    • Zwiększa limit osób w gildii.
Misje
Dodatkowe informacje
Ten NPC nie jest związany z żadnymi misjami.
  • Obecny tylko na Ziemiach Gildyjnych.