Legendarny Pamiętnik

Legendarny Pamiętnik

Obrazek
Legendarny Pamiętnik.png
Czarne Tło.png
Legendarny Pamiętnik.png
Opis
Legendarny Pamiętnik
Ten duplikat starożytnej księgi wygląda na bardzo cenny.
Funkcja
  • Przedmiot niezbędny do ukończenia zadania.
Misje
Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
No.pngNo No.pngNo No.pngNo No.pngNo Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak No.pngNo


  • Przedmiot należy do grupy przedmiotów questowych.
  • Przedmiot ten można sprzedać u Soon
  • Możemy się z nim targować, jednak tylko 4 razy. Potem jego oferta będzie wynosiła już tylko 500.000 Yang.
  • Przed targowaniem generowana jest losowa ilość od 2.600.000 do 3.400.000 Yang (nie znamy jej jednak).
  • Jeśli podamy nieprawidłową kwotę lub co najmniej dwukrotnie przekraczającą ową uprzednio wylosowaną Soon doda do niej od 100.000 do 500.000 Yang i taką cenę nam zaoferuje. (w tym wypadku możemy otrzymać maksymalnie od 3.900.000 do 2.700.000 Yang).
  • Jeśli podamy kwotę prawidłową i nieprzekraczającą dwukrotnie tej wygenerowanej losowo Soon od razu przyjmie naszą ofertę. (tym sposobem otrzymamy maksymalnie od 6.800.000 do 5.200.000 Yang.

▲ Na górę ▲