Kowal Gildyjny

Kowal Gildyjny

Obrazek
Występowanie

Kowal Gildyjny.png

Flag yellow.png

Joan:
Waryong:
Songpa:

Ziemie Gildyjne
Ziemie Gildyjne
Ziemie Gildyjne

Flag blue.png

Pyungmoo:
Imha:
Daeyami:

Ziemie Gildyjne
Ziemie Gildyjne
Ziemie Gildyjne

Flag red.png

Yongan:
Jungrang:
Miryang:

Ziemie Gildyjne
Ziemie Gildyjne
Ziemie Gildyjne

Funkcja
    • NPC Gildyjny
    • Za pomocą tego NPC można spróbować ulepszyć przedmiot z dodatkowymi 10% szansy na sukces niż u Kowala.
Misje
Dodatkowe informacje
Ten NPC nie jest związany z żadnymi misjami.
  • Obecny tylko na Ziemiach Gildyjnych.
  • Wyróżniamy Kowali: Brońmistrz, Jubiler i Płatnerz.