Jeździectwo

Umiejętność jazdy na koniu
Koniu.gif
  • Na Metin2 PL max. poziom konia to 21.
  • Potoczne nazewnictwo:

1-10 - Zwykły koń

11-20 - Koń bojowy

21 - Koń militarny (Militar)

Koń

Aby podnieść każdy poziom jeździectwa musimy przyjść z medalem konnym do stajennego i wykonać odpowiednie misje:

1 poziom - (Wymagany 25 lvl) W określonym czasie zabić podaną w misji ilość Dzikich Łuczników, iść do stajennego złożyć raport z misji. Po około 24h idziemy do stajennego po odbiór obrazka konnego, którym będziemy przywoływać konia. Obrazek ten kosztować będzie 100.000 Yang

2-10 poziomu - Dojazd do punktów kontrolnych (Im większy poziom tym więcej punktów)

11 poziom - (Wymagany 35 lvl) W określonym czasie zabić podaną w misji ilość Wężowych Łuczników lub Skorpion Łuczników (dowolna kombinacja obu), iść do stajennego złożyć raport z misji. Po około 24h idziemy do stajennego po odbiór księgi opanc. konia, którą będziemy przywoływać naszego konia bojowego. Stajenny zamieni nasz obrazek konia na księgę, która kosztować będzie 500.000 Yang

12 poziom - Zabić 5 Bo

13 poziom - Zabić 5 Chuong'ów

14 poziom - Zabić 10 Elit. Ork Generałów

15 poziom - Zabić 10 Czarnych Orków

16 poziom - Zabić 10 Ezot. Dręczycieli

17 poziom - Zabić 10 Szpon. Trujący Pająków (w lochu pająków)

18 poziom - Zabić 20 Pustynnych Zawadiaków

19 poziom - Zabić 10 Lodowych Golemów

20 poziom - Zabić 20 Walczących Tygrysów

21 poziom - (Wymagany 50 lv) W określonym czasie zabić podaną w misji ilość Demonicznych Łuczników, iść do stajennego złożyć raport z misji. Po około 24h idziemy do stajennego po odbiór księgi wojskowego konia, którą będziemy przywoływać naszego konia militarnego. Stajenny zamieni naszą księgę opanc. konia na księgę wojskowego konia, która kosztować będzie 1.000.000 Yang

(W misjach na czas, czasem nie pokazuje się limit czasowy. Nie widać go, ale w rzeczywistości jest więc warto się spieszyć. Wynosi on 30 min.)

W misjach 2-10 i 12-20 nie możemy zejść, ani spaść z konia podczas wykonywania misji, aż do zabicia ostatniego potwora / dojazdu do ostatniego punktu kontrolnego. Po pokazaniu się zwoju "Powrót do Stajennego" możemy już bez obaw zejść z konia.