Dziwne Potwory

Misje.png Dziwne Potwory Misje.png - Wymagany poziom 80
Zadanie od
Nagroda

Soon

Potrzebne przedmioty
Brak
Poprzednia misja
Brak

Brak, bądź brak informacji na ten temat.

Przebieg zadania
Zabij potwory, które pojawiły się
po umieszczeniu Czarne Tło.png Czarny Lód.png Czarnego lodu w Mrocznym Kufrze.
Pozostałe informacje
Gracz, który Czarne Tło.png Czarny Lód.png Czarny Lód umieści w Mrocznym Kufrze zostanie przeklęty i uwolni plagę potworów na mapie Mapa2 oraz terenie ziem gildijnych (popularnie nazwane M3). Można zapytać Soon o nazwy potworów, które uwolniliśmy. Przekleństwo dotyczy 10 potworów i później znika.

Możliwe są następujące plagi potworów:

Graficzny opis misji