Brama Zamku

Brama Zamku

Obrazek
Występowanie

Brama Zamku.jpg

Flag neutral.png

Góra Sohan:
Doyyumhwaji:
Świątynia Hwang:
Dolina Seungryong:
Pustynia Yongbi:

156,700 / 539,1424 / 985,132
228,851 / 248,851 / 268,851
822,875 / 822,895
362,462 / 1219,515 / 706,1147
296,328 / 428,1208 / 1216,259

Funkcja

Na obecną chwilę, brama zamku nie jest do niczego wykorzystywana.
Misje
Dodatkowe informacje


Lokalizacja bram na:

Mapka.jpg


Zgłoś błąd !