Anonimowy List

Misje.png Anonimowy List Misje.png - Wymagany poziom 66
Zadanie od
Nagroda

Strażnik Wsi

Potrzebne przedmioty
Poprzednia misja

Jeśli zabijemy Czerwone Driady w ciągu 30 min.:


Jeśli nie uda się nam zmieścić w czasie:

Przebieg zadania
Pozostałe informacje
Uwaga.png Jest to ciąg głównych misji Uwaga.png

Potwory zabijane przez graczy w grupie nie będą zaliczane !!!

Czarne Tło.png Antidotum.png Antidotum otrzymujemy za zabicie 200 Czerwonych Driad, niezależnie czy zmieściliśmy się w 30 min. czy nie.
Graficzny opis misji