Strażnik Dworski

Strażnik Dworski

Obrazek
Występowanie

Strażnik Dworski.png

Flag neutral.png

Nefrytowa Zatoka:

Obszar Ślubny: 96,154 / 88,158 / 82,162 / 103,162 / 96,107 / 88,176 / 147,132 / 124,111

Funkcja
Misje
Dodatkowe informacje
Ten NPC nie jest związany z żadnymi misjami.
Brak informacji.