Rejestr oznaczania

To jest rejestr zmian w oznaczaniu wersji stron.

Rejestr operacji