Dowodzenie

Definicja Dowodzenia

Dowodzenie3.gif

Dowodzenie - jedna z dodatkowych umiejętności każdej postaci w grze Metin2. Można ją rozwijać, tak jak każdą inną umiejętność.

Rozwijanie Dowodzenia

 • Dowodzenie rozwija się poprzez pomyślne czytanie odpowiednich ksiąg (patrz: tabela poniżej).
Obrazek Nazwa Poziom

umiejętności

Wymagana ilość pomyślnie

przeczytanych ksiąg

Czarne Tło.png
Sztuka Wojny Sun Zi.png
Sztuka Wojny Sun Zi 0 pkt. - M1 20 ksiąg
Czarne Tło.png
Sztuka Wojny Wu Zi.png
Sztuka Wojny Wu Zi M1 - G1 (M11) 55 ksiąg
Czarne Tło.png
WeiLiao Zi.png
WeiLiao Zi G1 - P 165 ksiąg
 • Czytanie odbywa się poprzez kliknięcie na księgę prawym przyciskiem myszy.

Dlaczego muszę przeczytać aż tyle ksiąg Wu Zi oraz WeiLiao Zi?

Sztuka Wojny Wu Zi

Ze Sztuką Wojny Wu Zi jest podobnie jak z Księgami Umiejętności, czyli z każdym poziomem Dowodzenia musimy przeczytać coraz więcej ksiąg (patrz: tabela poniżej).

Poziom

Umiejętności

Liczba pomyślnie

przeczytanych ksiąg

M1 Automatycznie
M2 1 księga
M3 2 księgi
M4 3 księgi
M5 4 księgi
M6 5 ksiąg
M7 6 ksiąg
M8 7 ksiąg
M9 8 ksiąg
M10 9 ksiąg
M11 (G1) 10 ksiąg

WeiLiao Zi

Z księgami WeiLiao Zi jest podobnie jak z Sztuką Wojny Wu Zi, czyli im większy poziom umiejętności Dowodzenia posiadamy, tym więcej musimy mieć pomyślnie przeczytanych ksiąg (patrz: tabela poniżej).

Poziom

Umiejętności

Liczba pomyślnie

przeczytanych ksiąg

M10 -> G1 10 ksiąg
G2 11 ksiąg
G3 12 ksiąg
G4 13 ksiąg
G5 14 ksiąg
G6 15 ksiąg
G7 16 ksiąg
G8 17 ksiąg
G9 18 ksiąg
G10 19 ksiąg
G11 (P) 20 ksiąg

Korzyści wynikające z rozwijania Dowodzenia

 • Dowodzenie pozwala nam na dodanie bonusów do statystyk postaci innym członkom Grupy (PT), takich jak:
  • Podstawowa Wartość Ataku - Ustanów jako Atakującego
  • Szybkość Ataku - Ustanów jako Berserker
  • Max PŻ - Ustanów jako Walczącego W Zwarciu
  • Czas trwania umiejętności - Ustanów jako Blokującego
  • Regeneracja PŻ jako Mistrza Umiejętności - Ustanów jako Mistrza Umiejętności
  • Obrona jako obrońca - Ustanów jako Obrońcę
 • Dowodzenie funkcjonuje oczywiście tylko wtedy, kiedy jesteśmy założycielem, czy też szefem danej grupy PT-lider.png

Bonusy dla członków Grupy - PT

 • Wraz z rozwojem Dowodzenia, mamy możliwość przyznawania tzw. bonusów. Jednakże, jest to możliwe tylko w Grupie (PT).
Dowodzenie3.gif
Poziom

Umiejętności

PT-atak.png
Podstawowa
Wartość Ataku
PT-szybkość ataku.png
Szybkość Ataku
PT-PZ.png
Max PŻ
PT-efekty.png
Czas trwania
PT-PE.png
Regeneracja PŻ jako
Mistrza Umiejętności
PT-obrona.png
Obrona
jako obrońca
1 +12 +1 +106 +5 +1% +1%
2 +13 +1 +117 +5 +1% +1%
3 +14 +1 +139 +5 +1% +1%
4 +15 +1 +162 +5 +1% +1%
5 +16 +1 +184 +5 +1% +1%
6 +17 +1 +206 +6 +1% +1%
7 +18 +1 +226 +6 +1% +1%
8 +19 +1 +251 +6 +1% +1%
9 +20 +1 +274 +6 +1% +1%
10 +21 +1 +296 +6 +1% +1%
11 +22 +1 +318 +6 +1% +1%
12 +23 +1 +341 +7 +1% +1%
13 +24 +1 +363 +7 +1% +1%
14 +25 +1 +386 +7 +1% +1%
15 +26 +1 +408 +7 +1% +2%
16 +27 +2 +430 +7 +1% +2%
17 +28 +2 +453 +7 +1% +2%
18 +29 +2 +475 +8 +1% +2%
19 +30 +2 +498 +8 +1% +2%
M1 +35 +2 +610 +9 +2% +2%
M2 +36 +2 +632 +9 +2% +2%
M3 +37 +2 +654 +9 +2% +2%
M4 +38 +2 +677 +9 +2% +2%
M5 +39 +2 +699 +9 +2% +2%
M6 +40 +2 +722 +9 +2% +2%
M7 +41 +2 +755 +10 +2% +2%
M8 +43 +2 +789 +10 +2% +2%
M9 +44 +3 +822 +10 +2% +3%
M10 +46 +3 +856 +10 +2% +3%
G1 +51 +3 +968 +11 +2% +3%
G2 +52 +3 +1002 +11 +2% +3%
G3 +54 +3 +1035 +12 +2% +3%
G4 +55 +3 +1069 +12 +2% +3%
G5 +57 +3 +1102 +12 +2% +3%
G6 +59 +3 +1147 +12 +2% +3%
G7 +61 +4 +1192 +13 +3% +4%
G8 +63 +4 +1237 +13 +3% +4%
G9 +65 +4 +1282 +13 +3% +4%
G10 +67 +4 +1338 +14 +3% +4%
P +72 +4 +1450 +15 +3% +4%

Dodatkowe informacje

Czy dla siebie też będę mógł dodać bonus do statystyk?

 • Niestety, nie jest to możliwe. Dlatego właśnie gracze najczęściej rozwijają Dowodzenie na swoich postaciach do tzw. 'buffowania', czyli na Szamanach, gdyż nie uczestniczą oni aktywnie w walce, tak jak na przykład Wojownik czy Sura.

Sprawdzanie poziomu Dowodzenia

 • Kliknij klawisz V na klawiaturze.
 • Po ukazaniu się okienka, wybierz zakładkę Umiejętności.
 • W polu Dodatkowe umiejętności znajdź symbol Dowodzenie3.gif
 • Przy symbolu widnieje obecny poziom Dowodzenia.

Skąd wziąć księgi Sztuk Wojennych?

Czy Zwój Egzorcyzmu działa na księgi Sztuk Wojennych?

 • Tak. Czarne Tło.png Zwój Egzorcyzmu.png Zwój Egzorcyzmu uwalnia postać od klątwy złego ducha. Dzięki temu możemy przeczytać następną księgę bez konieczności czekania 24 godzin.

Czy Rada Pustelnika zwiększa szansę na pomyślne przeczytanie ksiąg Sztuk Wojennych?

 • Tak. Czarne Tło.png Rada Pustelnika.png Rada Pustelnika podnosi szansę na pomyślne przeczytanie jednej księgi o współczynnik 2,5.

Zobacz też