Strażnik Wieży Demonów

Strażnik Wieży Demonów

Obrazek
Występowanie

Strażnik Wieży Demonów.png

Funkcja
Misje
Dodatkowe informacje
  • Jest strażnikiem Wieży Demonów, aby wejść trzeba posiadać minimalnie 40 level.