Ruda Skamieniałego Drzewa

Ruda Skamieniałego Drzewa

Obrazek
Ruda Skamieniałego Drzewa.png
Czarne Tło.png
Ruda Skamieniałego Drzewa.png
Opis
Ruda Skamieniałego Drzewa
Może być uszlachetniona do Czarne Tło.png Skamieniałe Drewno.png Skamieniałe Drewno używając pieca gildii.
Funkcja

Górnictwo i alchemia.

Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Nothing.pngNo Nothing.pngNo Nothing.pngNo Nothing.pngNo Nothing.pngNo Nothing.pngNo Nothing.pngNo


Rudę Skamieniałego Drzewa można wydobyć z Żyły Skamieniałego Drzewa, a następnie uszlachetnić do Czarne Tło.png Skamieniałe Drewno.png Skamieniałego Drewna. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny. Dowolny, ponieważ żadna gildia raczej nie postawi alchemika drewna z prostego powodu - nikt nie przetapia tej rudy gdyż drewniane akcesoria są przeznaczone dla początkowych leveli. W celu otrzymania Drewna należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Skamieniałego Drewna, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2) oraz 3.000 Yang. Szansa na otrzymanie przetopu wynosi 30%.

▲ Na górę ▲