Ruda Niebiańskich Łez

Ruda Niebiańskich Łez

Obrazek
Ruda Niebiańskich Łez.png
Czarne Tło.png
Ruda Niebiańskich Łez.png
Opis
Ruda Niebiańskich Łez
Może być uszlachetniona do Niebiańskie Łzy używając pieca gildii.
Funkcja
Misje

Ten przedmiot nie jest związany z żadną misją.

Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Niebiańskich Łez można wydobyć z Żyły Niebiańskich Łez, a następnie uszlachetnić do Niebiańskich Łez. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Alchemik Niebiańskich Łez (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Niebiańskich Łez należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Niebiańskich Łez, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲