Ruda Kryształu

Ruda Kryształu

Obrazek
Ruda Kryształu.png
Czarne Tło.png
Ruda Kryształu.png
Opis
Ruda Kryształu
Może być uszlachetniony do Kryształ używając pieca gildii.
Funkcja
Misje
Pochodzenie
Inne
Handlowanie Upuszczanie Magazynowanie Łączenie Poczta
NPC z Graczem przez tobół
Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak Zielony haczyk.pngTak


  • Rudę Kryształu można wydobyć z Żyły Kryształu, a następnie uszlachetnić do Kryształu. W tym celu potrzebny jest dowolny piec gildyjny, jednak największą szansę na uszlachetnienie daje Kryształowy Alchemik (60%), natomiast u pozostałych Alchemików szansa wynosi 30%.
  • W celu otrzymania Kryształu należy zanieść Alchemikowi 100 szt. Rudy Kryształu, dowolny Kamień Duszy (+0, +1, +2, +3) oraz 3.000 Yang.

▲ Na górę ▲