Błękitna Szata

Level 1 Błękitna Szata
Obrazek Informacje
Błękitna Szata w grze.png
Czarne Tło.pngCzarne Tło.png
Błękitna Szata.png
Klasa: Szaman
Cena kupna: 3.000 Czarne Tło.png Yang.png Yang
Sloty: 1 slot na Kamienie Duszy.
Szkło Handlu
Klasa Kategoria Podkategoria
Szaman Wyposażenie Zbroje
Pochodzenie
Ulepszanie przedmiotu

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Błękitna Szata+0
Wymagany poziom: 1
Obrona +12
[ Do ubrania ]
Szaman


600 Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Błękitna Szata+1
Wymagany poziom: 1
Obrona +18
[ Do ubrania ]
Szaman


1.200 Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Błękitna Szata+2
Wymagany poziom: 1
Obrona +24
[ Do ubrania ]
Szaman


2.500 Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Błękitna Szata+3
Wymagany poziom: 1
Obrona +30
[ Do ubrania ]
Szaman


5.000 Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Błękitna Szata+4
Wymagany poziom: 1
Obrona +36
[ Do ubrania ]
Szaman


10.000 Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Błękitna Szata+5
Wymagany poziom: 1
Obrona +42
[ Do ubrania ]
Szaman


20.000 Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Błękitna Szata+6
Wymagany poziom: 1
Obrona +48
[ Do ubrania ]
Szaman


2x
Czarne Tło.png
Żółć Niedźwiedzia.png
30.000 Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Błękitna Szata+7
Wymagany poziom: 1
Obrona +54
[ Do ubrania ]
Szaman


1x
Czarne Tło.png
Ornament.png
45.000 Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Błękitna Szata+8
Wymagany poziom: 1
Obrona +60
[ Do ubrania ]
Szaman


2x
Czarne Tło.png
Czarny Uniform.png
75.000 Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Błękitna Szata+9
Wymagany poziom: 1
Obrona +66
[ Do ubrania ]
Szaman